info@it-tools.nl

Virtualisatie

The best guide for Windows

VMWARE Workstation PRO – Host-only adapter configureren en toewijzen aan een VM

Omdat we de virtuele servers (VM’s/Virtual Machines) nog met elkaar moeten verbinden controleren we eerst de VMWARE instellingen. We gaan de Virtual Network adapters van VMWARE configureren met behulp van de Virtual Network Editor.

Virtual Network Editor

Open VMWARE en ga bovenin naar Edit en vervolgens naar Virtual Network Editor.

De Virtual Network Editor verschijnt. Klik op Change Settings om de instellingen te kunnen wijzigen.

2016-10-01-3
  1. Selecteer een VMNET (bijvoorbeeld VMNET1), 2. Selecteer Host-only, 3. Stel het Subnet IP en Subnet mask in (voor de 70-410 zoals in onderstaande), 4. Klik op OK
2016-10-01-4

Nu we de virtuele netwerk adapter (VMNET1) hebben geconfigureerd gaat de deze toewijzen aan SERVER A en C (de virtual machines).

Klik met de rechtermuisknop op SERVER1 en vervolgens op Settings.

Het venster met de Virtuele Machine Settings verschijnt. Klik op de Network Adapter en kies bij Custom: Specific virtual network voor VMNET1 (Host-only).

Dit herhalen we nog eens voor SERVER2. Rechtermuisknop op SERVER2 en vervolgens ga je naar Settings.

Het venster met de Virtuele Machine Settings verschijnt. Klik op de Network Adapter en kies bij Custom: Specific virtual network voor VMNET1 (Host-only).

De Virtuele Machines SERVER1 en SERVER2 zijn nu d.m.v. VMNET1 met elkaar verbonden.