info@it-tools.nl

Partities aanmaken

The best guide for Windows

Het aanmaken van een partitie kan je op meerdere manieren doen. Een partitie kan aangemaakt worden d.m.v. Computerbeheer (diskmanagement), de Server Manager en met Windows PowerShell.

In onderstaande handleiding laten we jullie zien hoe je een partitie aanmaakt van 100GB.

Partities aanmaken in Windows PowerShell

In Windows PowerShell kan je de volgende commando’s gebruiken om een nieuwe schijf aan te maken.
Het volgende commando laat een lijst zien met schijven die aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is het nummer de hardeschijf.
Get-Disk
Met het volgende commando initialize je de betreffende disk. Binnen Windows Server 2012 R2 wordt hier gebruik gemaakt van GPT.

Initialize-Disk 1
Het volgende commando laat zien dat er een nieuwe partitie wordt gemaakt van disk 1, er wordt een driveletter aangegeven en de grote wordt bepaald.
New-Partition -DiskNumber 1 -AssignDriveLetter -Size 100GB

Hierna kunnen we de partitie nog even formateren naar een volume met de driveletter E en als bestandsysteem gebruiken we NTFS.
Format-Volume -DriveLetter E -FileSystem NTFS

Onderstaand commando laat zien hoe je de schijfnaam kan veranderen. In onderstaand voorbeeld wordt de schijfnaam Data genoemd.
Set-Volume -DriveLetter E -NewFileSystemLabel “Data”

Met het volgende commando kan je een driveletter aanpassen. In onderstaand voorbeeld wordt de driveletter veranderd van E: naar P:.
Set-Partition -DriveLetter E -NewDriveLetter P